Tidtagningssystem för banbilar.

(Beskrivning avser firmware version 1.2)

 

Beskrivning.

Systemet består av en ir-sändare på 38khz och en tidtagare.

Sändaren monteras på bilen med ir dioden riktad åt sidan. Sändaren

funkar från 4 till 6st celler i acken. Mottagaren läggs lämpligen

på marken vid banan på ett skyddat ställe. I tidtagaren sitter det en

avstämd irmottagare för 38khz som är skyddad mot solljus. När bilen

passerar mottagaren så lagras tiden undan och samtidigt kontrolleras

om det var en bästa tid. Därmed kan hela tiden bästa tid, bästa varv

och vilket varv som körs presenteras. Trycks en knapp in på tidtagaren

så kan man stega i minnet och se vad man hade för tid på respektive

varv. Tidtagaren fortsätter att ta tid även om man är inne och kollar

föregående varvtider. Apparaten är utrustad med automatiskt strömavslag

som slår av strömmen från batteriet efter 5minuter av inaktivitet. Den

drar då i praktiken ingenting alls ifrån batteriet. Strömåtgången vid drift är på

prototypen ca 100mA. Spänningen mäts hela tiden och slås av när den sjunker

under förutbestämd nivå. När den slår av strömmen automatiskt så lagras

också tiderna undan till ett ickeflyktigt minne och kan senare tas tillbaka

om knappen hålls inne vid strömpåslag (dvs man trycker in knappen och håller

den intryckt tills den säger till att man kan släppa).

 

Funktion.

Systemet är uppbyggt kring en atmel krets som heter Atmega8 som

utför ca 1 instruktion per klockcykel. En 2radig display är kopplad med

4bits interface till kretsen. Den avstämda irmottagaren är kopplad

till Interrupt0 och är ställd att bli aktiverad på låg signal, dvs när bilen

åker förbi så dras int0 låg och skapar ett interrupt som lagrar undan

tiden och ökar på antal varv med ett. Timer1 är inställd så att den skapar ett overflow interrupt var tiondels sekund och ökar då på en räknare

med ett. När sedan tiden skall visas i sekunder på displayen så räknas

sekunderna fram utifrån tiondelarna. Knappen för att kolla föregående tider

är kopplad till en adc ingång på portC. Spänningsfallet över en diod mäts, på

det viset kan en enpolig kontakt användas både för att slå på strömmen

och för att kolla tider. Power-off/on  funtionen är gjord med en P-kanal

mosfet och en optokopplare. När gate på feten jordas leder den ström

och cpu'n håller den kvar med optokopplaren.

 

On button schematic